Gatehobby

CE Certifikat

Produkter som kan vara farliga att använda måste vara CE-märkta för att få säljas på EU:s inre marknad. CE-märkningen innebär att tillverkaren eller importören garanterar att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav. 

För mer information gå till www.swedac.se och klicka på CE-ikonen


Certifikat 

Silkeslera >>
Pärllera >>
Lek-sand >>